Gel Legend G84 150ml Rendu Mat -Tenue Extra Fort Men Stories

Gel Legend G84 150ml Rendu Mat -Tenue Extra Fort Parfum Mojito - Men Stories

Marque : Men Stories Ref : ADB-MS-G84M

Gel LEGEND G84 format 150ml 

Tenue extra fort rendu Mat - Parfum Mojito 

Existe en format 500ml et en Boite Métal avec pot 500ml